شرکت رسا ارتباطات صفه با تجربه‌ترین و قدیمی‌ترین شرکت حوزه فناوری‌های دیجیتال و اکوسیستم‌های نوین مبتنی بر بستر تکنولوژی در استان مازندران می باشد که بهبود مستمر، اجرای موفقیت آمیز پروژه‌ها و کسب دانش روزآمد، پیاده‌سازی نظم و نظام مناسب شغلی، پی‌ریزی قواعد و استانداردهای سیستماتیک و مشخص در کسب و کار و در نتیجه رضایت مشتریان را در کنار ارتقا سطح دانش و توانایی های پرسنل و نیروها که سرمایه‌های اصلی شرکت می‌باشند در طول بیش از ۲۵ سال فعالیت حرفه‌ای، سرلوحه عملکرد خود قرار داده است.
یکی از اصول ما در این شرکت، ایجاد زیر ساخت مناسب جهت ارزیابی کارکرد و عملکرد بخش‌های مختلف سازمان می باشد. دپارتمان‌های مختلف شرکت رسا ارتباطات صفه در کنار هم، با بکارگیری این شیوه‌ها و پیاده‌سازی نظام‌ها و دیسیپلین کاری منطبق بر ساختار شرکت، سعی در ارتقا هرچه بیشتر بهره‌وری سازمانی می‌نمایند که این خود باعث طراحی یک محیط پویا و ایجاد خلاقانه‌ترین روش‌های اجرایی سازمانی می‌گردد که بی‌تردید، رضایت و خرسندی سرمایه‌های انسانی و متعاقب آن نمایش یک نظام واحد و مستحکم را به همراه خواهد داشت. تیم‌های بازاریابی و فروش شرکت تلاش دارند تا با رعایت این قواعد و دستورالعمل ها به بهبود مستمر و گام به گام اهداف خود دست پیدا نمایند.

 

راه‌های ارتباطی با صفه:
Apress
Apress

تلفن

۰۱۱-۴۲۷۲۷
Apress
Apress

دورنگار

۰۱۱-۴۲۰۷۶۹۷۷
Apress
Apress

تلگرام

rasaertebatat@
Apress
Apress

ایمیل

info@rasaphone.com